Sokolské příspěvky

3.10.2022

Vážení sportovní přátelé,

rok se sešel s rokem a já mám opět tu povinnost informovat vás všechny ohledně každoročních příspěvků organizace Sokol.

Letošní příspěvky jsou v následující výši:

Dospělí (výdělečně činní)……………………………………………………..1.000 CZK

Děti, žáci, studenti, dámy na mateřské, důchodci…………………………..500 CZK

Příspěvky, prosím, hraďte na již známé číslo účtu 289 978 9028/5500, přidejte do variabilního symbolu rodné číslo sportovce a do poznámky jeho jméno a příjmení. Pokud budete požadovat potvrzení o zaplacení příspěvku, neváhejte si o něj říci.

Děkuji všem za bezproblémovou spolupráci.

Petr